مقاله


کد مقاله : 139412091155331258

عنوان مقاله : Political Sociological Analysis from Discourse Perspective: Rationale and Epistemological Outcomes

نشریه شماره : 13 Spring-Summer 2013

مشاهده شده : 672

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 A.hassanpour.a65@gmail.com Post Graduate Student M.A
2 Aliashraf Nazari Aashraf@ut.ac.ir Assistant Professor PhD

چکیده مقاله

In recent years, due to evolutions like globalization, expansion of communication, and the formation of new social movements, classic concepts of political sociology like state, ideology, power, groups and social system, class and so on undergone deep changes; so that is seems Marxist theories, positivism and behaviorism theories, Weberian analysis of society and state, elitism, functionalism, pluralism and corporatism all seem to be unable to analyze the contemporary societies. In recent years, the discourse theory could make connections between elements like power, ideology and culture and found many applications in different areas of humanities especially political sciences. It is attempted in this article, after comprehending the discourse theory, the nature of state, the base of social groups’ formation, power, culture, “new social movements” and kinds of discourses quarrel in social area to turn into the hegemonic discourse, to review and analyze the role of subject in political struggles and “status of state” from the perspective political sociology. Some of the most significant results of this study include: the outweighing of culture as the arena of struggle and encounters, attending to “representations”, the plurality of views and interests, desegregation of different areas of society and bringing the power conflict into society and “street” spaces and so on.