فهرست مقالات


شماره 24 سال 2 پاییز - زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139509041753244043 جایگاه جمهوریت در اندیشه سیاسی «محمدعلی فروغی»
روزبه پرهام
ایرج رنجبر
2 13951102841454679 تحول مفهومی «قانون» در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محمد کمالی زاده
امیر محمد سوری
3 139511191223174903 تأثیر سرمایۀ اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی
کیومرث اشتریان
طاهره مهرورزیان
4 139512081153465136 نقش قدرت، هم‏خیال‏سازی و افراطی‏گری در خلق هویت انسانی
فاطمه شاه رضایی
کیکاوس یاکیده
5 13951225215195415 «نوعصبیت»؛ توسعۀ مفهوم عصبیت ابن‌خلدون با نگاه به روند شکل¬گیری گروه داعش
احمد مهربان دافساری
منصور میراحمدی
6 13960114104135482 رگه‌های استعمار در فلسفه کانت (با تکیه بر آراء اسپیوک)
صدیقه پورمختار
شمس الملوک مصطفوی
سید محمد مرندی
7 13960128856145677 خوانش آثار «داریوش شایگان» بر مبنای مفهوم سوژه بازیگوش
محمد تباشیر
ابوالفضل شکوری
8 139603111156326283 تحول در جنگ‌های نیابتی در دوران پساجنگ سرد و مدلول‌های آن برای رشته روابط بین‌الملل
حميرا مشیرزاده
حسین رضوی
9 13960316135346364 واکاوی تحول مفهومی فلسفه سیاسی بر اساس دو مؤلفه حقیقت و قدرت در اندیشه اشتراوس، آرنت و فوکو
محمدباقر خرمشاد
محمد اسماعیل نوذری
10 139604241655496986 امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ نقد و نظری بر آرای «آرامش دوستدار»
سید محمد علی تقوی
بائی فاطمه
11 139605031222347158 سير تطور «لذت» در انديشه سياسي کلاسيک
سیدمحسن علوی پور

شماره 23 سال 1 بهار - تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139505251418583130 کارآمدی به مثابه ظرفیت دولت؛ رهیافتی سیاسی به مفهوم کارآمدی
محمد کمالی زاده
سعید عطار
2 139506031332563213 مدلی برای سنجش رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی
مهدی میرزائی
علیرضا محسنی تبریزی
3 139608131432168902 گفت‌وگوی با متن، تلاقی¬گاه هرمنوتیک اسکینر و گادامر
گيتي پورزكي
4 139608131337218899 «آیزایا برلین»؛ طرح لیبرالیسم آگونیستی بر مبنای پلورالیسم ارزشی
سیدمجتبی تقوی نژاد
گارینه کشیشیان
5 139608131344158900 بررسی انتقادی نظریۀ مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی
مظفر نامدار
رضا دوستدار
6 1396081314208901 بررسی نظری نقش فنّاوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی در تغییر رفتارهای سیاسی کردها
محمد لعل علیزاده
مسعود غفاری
7 13960418176126837 نسل دوم روشن‌فکری ایرانی، دولت مطلقه و مسئله تجدد
حجت كاظمي
8 13950631741453399 گذار از فرد کنشگر به شهروندی عاملیتی تمهیدی برای نارسایی مبانی انسانی¬شناسی رهیافت قابلیت «آمارتیا سن »
عباس منوچهري
سعید نریمان
9 13950816957323851 معنای حاکمیت در اندیشة «هابز» بر اساس تفسیر او از کتاب مقدس
حسن قاسمی
ابوالفضل شکوری
10 139505151042513030 نسبت میان حقیقت و سیاست: خوانشی نئوپراگماتیستی
مسعود اخوان کاظمی
محمد کریم محمدی
11 13960814844288910 احساس محروميت نسبي در ميان قوم بلوچ و تأثير آن بر خشونت سياسي
يعسوب اصغري نياري
رضا محمود اوغلي

شماره 22 سال 2 پاییز - زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396073014698660 خشونت در وضع مدنی هابز: بازخوانی لویاتان
محمدعلي توانا
نفیسه اله دادی
2 13960730142068661 از سیاست‌شناسی تا سیاست‌ورزی: هستی‌شناسی نسبت سیاست و امر سیاسی
فرامرز تقی‌لو
3 139607301432568663 تأثیر عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب
عباس حاتمی
حسین مسعودنیا
داوود نجفی
4 139607301443178664 بررسی تطبیقی اندیشه‌های هابز، لاک و راولز در پرتو موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی
*مختار نوری(نویسنده مسوول)
مجید توسلی رکن آبادی
5 13960730145048665 اندیشه‌شناسی سیاسی الگوی نیازهای اساسی
مهدی مظفری نیا
عباس منوچهری
مسعود غفاری
6 139607301459258667 تحلیل گفتمانی رابطۀ نظریۀ سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان
سیدجواد امام جمعه زاده
علی علی‌حسینی
احسان کاظمی
علیرضا آقاحسینی
7 139607301426188662 نسبت میان از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه «هربرت مارکوزه»
عباس منوچهری
آزاده شعبانی

شماره 21 سال بهار - تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139605251544337557 پولیس‌اندیشی و شرایط امکان زایش فلسفه سیاسی یونانی
شروین مقیمی زنجانی
2 1396060191217675 مسئله روش در خوانش آثار افلاطون
عبدالرسول حسنی‌فر
3 1396060194347676 بررسی مشارکت سیاسی در طبقه متوسط جامعه ایران
حسن آبنيكي
4 1396060197407677 گذار به دموکراسی و فراز و فرود منازعۀ قومی
حمید علی‌پور
احمد رضايي
علي کريمي (مله)
5 13960601918147678 دورکین و مسائل عدالت بین‌نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین‌نسلی
مرتضی مرتضوی کاخکی
محمدحسین مهدوی عادلی
علی‌اکبر ناجی میدانی
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی
6 13960601933117679 نقش فناوري اطلاعات بر شاخص‌هاي جامعه‌پذيري سياسي (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران)
گارینه کشیشیان
محمد جواد موسی نژاد
7 139606011022507680 تحلیل و ارزیابی تنوع و تساهل در اندیشه سیاسی جان رالز
حميد نساج
علی علی حسینی
ابوالفضل باقری اژیه
8 139606011033337681 قدرت و امر مشترک: تقدم قدرت بر حق در فلسفۀ سیاسی اسپینوزا
رضا نجف‌زاده

شماره 20 سال پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139605101116427281 علی شریعتی، رنسانس اسلامی و رهایی از انحطاط
امیر روشن
محسن شفیعی سیف آبادی
2 13960510112637283 موضع‌گیری ایدئولوژی آنارشیسم نسبت به دولت و تحقق آن در عصر جهانی شدن: بر اساس بازخوانی نظریۀ «وودکاک» و «نیومن»
محمدعلي توانا
محمود علی‌پور
رقیه عزیزپور مرزونی
3 139605101134577284 مطالعه و بررسی هم‌خوانی ساختاری در تحلیل رابطۀ ادبیات و فرهنگ سیاسی
سید مهدی میربد
4 139605101144287285 استثناگرایی، ثبات مبتنی بر سیطره و اسلام‌هراسی در آمریکا
احمد دوست محمدي
اسفندیار محمدی
5 13960510115707286 نقش جامعۀ مدني در فرآیند سياست‌گذاري عمومی ارائۀ چارچوبی مفهومی
یحیی کمالی
6 13960510125527287 اضطراب و نقش آن در کنش سياسي (مطالعۀ موردي: دانشجويان پسر دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)
علي‌اشرف نظري
حنيف عموزاده مهديرجي
7 139605101212407288 دیوان‌سالاری کارآمد از منظر نهادگرایی
محمد کمالی زاده
8 13960510122117289 مقایسۀ تطبیقی روش «اسکینر» و «طباطبایی» در تاریخ اندیشه
امیر محمد سوری
سیدرضا شاکری
9 139605101227267290 تحولات کنش ارتباطی، حوزۀ عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران (مطالعه موردی: فاصله جنبش مشروطه تا انتخابات ریاست جمهوری دهم)
مانا دشتگلی هاشمی
هادی خانیکی
تهمينه شاوردي

شماره 1 سال بهار - تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13950818135933879 کهن‌الگوها و اسطوره‌های سیاسی عصر مدرن: بر اساس چارچوب نظری «کارل گوستاو یونگ»
محمدعلي توانا
فرزاد آذرکمند
2 139508181422143880 مدل چندلایۀ تحلیل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری
سعید نریمان
رضا عزیزی
3 139508181432343881 تبیین روندهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با استفاده از تئوری محرومیت نسبی
سید مهدی میربد
محمد واعظی نژاد
4 13950819855323889 بازخوانی نظریة برخورد تمدن‌ها بر اساس تحولات خاورمیانه در دو دهة اخیر
احمد زارعان
امیر مسعود امیر مظاهری
5 1395081997183890 به کارگیری نقشه‌های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه‌ای
سید عبدالعظیم موسوی
احمد دوست محمدي
جواد امانی ساریبیگو
6 13950819124203904 نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيتۀ انعطاف‌پذیر «اولريش بک»
حسین مسعودنیا
رضا محمود اوغلي
محمود رضا رهبر قاضی
7 139508191252263906 بررسی جایگاه مفهوم سرمایۀ اجتماعی در پارادایم‌های سه‌گانۀ توسعه (نوسازی، وابستگی، نظام جهانی)
سعید عطار

شماره 34 سال 7 پاییز - زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941224102901420 «نوابت» در فلسفۀ فارابي و ابن‌باجه
مرتضی بحرانی
2 139412241035441421 روایت تئولوژیکال از امر سیاسی در اندیشۀ «کارل اشمیت»
سمیه حمیدی
3 139412241041411422 اخلاق و سیاست در اندیشۀ سیاسی مکتب فرانکفورت
ایرج رنجبر
سمیرا غلامی
4 13941224104451423 «نافرمانی مدنی» ایده‌ای برای عبور از بن‌بست نظری لیبرالیسم
تورج رحمانی
علی مختاری
5 139412241046111424 رنج کنش‌ساز و ریشه‌های انقلابی آن در اندیشۀ سیاسی مارکس
زهرا خشک جان
محمدرضا تاجیک
6 139412241048201425 از شکست بازار تا شکست دولت مناقشه بازارگرایان و دولت‌گرایان در دوران مدرن
حجت کاظمی

شماره 12 سال 7 بهار - تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101357371305 ایده‌ای غیر توتالیتر از «جمعی‌بودگی» انسان
مهدی نصر
2 139412101359401306 زبان و سياست؛ ابعاد عملی و راهبردي زبان در رهبري امام خميني(ره) در فرایند انقلاب اسلامی
سیدرضا شاکری
3 139412101427101311 مقایسۀ حکومت اقتدارگرا و جایگاه مردم در آن در اندیشۀ «امام محمد غزالی» و «توماس هابز»
محمدعلي توانا
فرزاد آذرکمند
4 139412101438101314 از تضاد طبقاتی تا شکاف گفتمانی: بازخوانی مارکسیسم کلاسیک از منظر پسامارکسیسم «لاکلائو» و «موفه»
سید حسین اطهری
سید صدرا حسینی
5 139412101440251315 بررسی رابطۀ معرفت‌شناسي و انديشۀ سياسي امام خميني(ره) با تأكيد بر اصل ولايت فقيه
مسعود بيات
داوود بيات
6 139412101442321316 پيوند ميان حجيت معنوي و اقتدار دنيوي در تفكر سنت‌گرايي: نقد و بررسي ديدگاه‌هاي سيدحسين نصر دربارة حكومت ديني
حسين خندق‌آبادي
7 139412101444151318 تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل
محمدحسن شیخ الاسلامی
صارم شیراوند
ميلاد اديب سرشكي

شماره 34 سال 6 پاییز - زمستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101130121298 تأثیر جهانی‌شدن بر کارکرد توزیعی دولت رانتیر
2 139412101131581299 جهانی‌شدن و بحران نفوذ در دولت جمهوری اسلامی ایران1
حسن آبنيكي
3 13941210113521300 نقد فلسفی جوهرگرایی فرهنگی در نظریۀ برخورد تمدن‌ها
اصغر ميرفردي
علیرضا سمیعی اصفهانی
آرش موسوی
4 139412101137541301 ابعاد معنایی و نهادی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
غلامعلی سلیمانی
سید جلال دهقانی فیروزآبادی
5 139412101139501302 انقلاب‌های عربی و شکل‌گیری نظم‌های جدید امنیتی در خاورمیانه
فاطمه قیاسوندی
نبی‌الله ابراهیمی
احمد سلطانی‌نژاد
6 139412101148241303 تأثیر جهانی‌شدن بر حقوق شهروندی در ایران
فیروز جعفری
7 139412101150491304 تبیین نسبت شکاف‌های اجتماعی و وحدت ملی در ایران
علي‌اصغر قاسمي سیانی

شماره 12 سال 6 بهار - تابستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101046401287 امکان‌سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفۀ سیاسی فارابی
منصور میراحمدی
میثم قهرمان
2 13941210104911288 سودمندگرایی سیاسی و مردم‌سالاری دینی
عبدالمجید مبلغی
3 139412101050501289 امکان‌های تکنولوژی اطلاعات در عرصۀ سیاست
روح‌الله اسلامی
4 13941210110191291 تفكر روشن‌فكران عصر قاجار و امکان گذار از نظریۀ حکومت به دولت
مهدی کاظمی زمهریر
5 13941210112221292 اندیشۀ سیاسی ایران‌شهری در دورۀ اسلامی
احمد بستانی
6 13941210114201293 نقدی بر تحلیل‌های طبقاتی مبتنی بر رفتار انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید در انتخابات (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های هفتم (1376) و نهم (1384))
سعید میرترابی
سيد مهدي ميرعباسي
7 13941210116541295 جنگ ایران و عراق از منظر تحلیل گفتمان
حیدر شهریاری
8 13941210118371296 تبيين الزامات سیاسی- عقلانی وحدت ملی در انديشۀ امام خميني(ره)
محمدحسين جمشيدي
9 139412101110281297 رابطۀ حقیقت و سیاست در اندیشۀ فردید
حاتم قادري
مسعود غفاري
محرم طاهرخانی

شماره 34 سال 5 پاییز - زمستان 1392

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101020531273 تضمنات سياسي سينماي «عباس كيارستمي»
سيد محسن علوي‌پور
عباس منوچهری
2 139412101023451275 بازنمایی انگاره¬های فلسفۀ اخلاق کانتی در اندیشۀ سیاسی «جان رالز»
سید حسین اطهری
نعیمه اسدی‌پور
3 139412101026361276 زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکردِ «انتقادیِ» نورمن فرکلاف به تحلیلِ گفتمان
جهانگیر جهانگیری
علی بندرریگی‌زاده
4 139412101028481277 امکان‌سنجی برقراری دموکراسی کثرت‌گرا در اندیشۀ «شریعتی»
احمد رضايي
مجيد سفري دوغایی
5 13941210103151280 جامعۀ سیاسی مطلوب در اندیشۀ «شیخ محمد اسماعیل محلاتی»
محمدعلي توانا
محمود علی‌پور
6 139412101034121281 تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی
سيد صادق حقيقت
7 13941210103661283 مفهوم خود و نسبت آن با عمل سیاسی در اندیشۀ «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه»
محمد عابدی اردکانی
محمود علی‌پور

شماره 12 سال 5 بهار - تابستان 1392
شماره 12 سال 4 بهار - تابستان 1391

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412051110461189 مجلس شورای اسلامی و سیاست‌گذاری در ایران (1359-1387)
وحید سینائی
سمیه زمانی
2 139412051147271190 عصبیت ابن‌خلدون و سرمایة اجتماعی؛ تحلیلی بر ثبات سیاسی
علی‌اکبر اسدی کویجی
ابوالفضل شکوری
3 13941205115091191 سیاست جهانی‌شده؛ ساخت‌یابی مجدد سامان سیاسی در منظومة دولت بین‌المللی شده
رضا رحمتي
علي کريمي (مله)
4 139412051152311192 گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی، مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان
هادی خانیکی
حمید سرشار
5 139412051154521193 بررسی رابطة بین همگرایی اقوام (ترک و کرد) و احساس امنیت پایدار و شناخت عوامل مؤثر بر تقویت همگرایی اقوام در استان آذربایجان غربی
شفیع بهرامیان
امید بهرامیان
6 139412051157321194 تحول مفهوم «حاكميت» در قالب رويكردهاي سیاسی و بين‌المللي
شهروز ابراهيمي
7 139412051159331195 نسبت سوژه و قدرت در رمان‌های دُن‌کیشوت و مادام بوواری با ابتنای بر دیدگاه‌های میشل فوکو
زینب صابر
پرویز ضیاء شهابی

شماره 34 سال 3 پاییز - زمستان 1390

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941203143091160 نسبت مبادی سمبولیستی و تفکر آرمان‌شهری در شعر نیما یوشیج
عباس منوچهري
2 13941203145901161 سهروردی و اندیشه سیاسی ایرانشهری
احمد بستانی
3 13941203151551162 مدرنیته و تکوین نظریة سیاسی مدرن
سیدرضا شاکری
4 13941203153431163 اقتصاد قانون اساسی و انصاف
ابوالفضل پاسبانی صومعه
5 139412041029531172 جهاني‌شدن، جنبش‌هاي اجتماعي و دموكراسي در ايران
علي‌اصغر قاسمي سیانی
6 139412041033451174 «نخبگان قدرت در شهر تهران »؛ نقش تصميم‌گيران در مسائل اجتماعي
ياسر جلالي
رحمت‌الله صديق سروستاني
7 139412041037231175 جهانی‌شدن و چالش مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
حسن آبنيكي

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 24 رکورد)