فهرست مقالات


شماره 1 سال بهار - تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950818135933879 کهن‌الگوها و اسطوره‌های سیاسی عصر مدرن: بر اساس چارچوب نظری «کارل گوستاو یونگ»
محمدعلي توانا
فرزاد آذرکمند
2 139508181422143880 مدل چندلایۀ تحلیل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری
سعید نریمان
رضا عزیزی
3 139508181432343881 تبیین روندهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با استفاده از تئوری محرومیت نسبی
سید مهدی میربد
محمد واعظی نژاد
4 13950819855323889 بازخوانی نظریة برخورد تمدن‌ها بر اساس تحولات خاورمیانه در دو دهة اخیر
احمد زارعان
امیر مسعود امیر مظاهری
5 1395081997183890 به کارگیری نقشه‌های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه‌ای
سید عبدالعظیم موسوی
احمد دوست محمدي
جواد امانی ساریبیگو
6 13950819124203904 نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيتۀ انعطاف‌پذیر «اولريش بک»
حسین مسعودنیا
رضا محمود اوغلي
محمود رضا رهبر قاضی
7 139508191252263906 بررسی جایگاه مفهوم سرمایۀ اجتماعی در پارادایم‌های سه‌گانۀ توسعه (نوسازی، وابستگی، نظام جهانی)
سعید عطار

شماره 34 سال جديد پاییز - زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941224102901420 «نوابت» در فلسفۀ فارابي و ابن‌باجه
مرتضی بحرانی
2 139412241035441421 روایت تئولوژیکال از امر سیاسی در اندیشۀ «کارل اشمیت»
سمیه حمیدی
3 139412241041411422 اخلاق و سیاست در اندیشۀ سیاسی مکتب فرانکفورت
ایرج رنجبر
سمیرا غلامی
4 13941224104451423 «نافرمانی مدنی» ایده‌ای برای عبور از بن‌بست نظری لیبرالیسم
تورج رحمانی
علی مختاری
5 139412241046111424 رنج کنش‌ساز و ریشه‌های انقلابی آن در اندیشۀ سیاسی مارکس
زهرا خشک جان
محمدرضا تاجیک
6 139412241048201425 از شکست بازار تا شکست دولت مناقشه بازارگرایان و دولت‌گرایان در دوران مدرن
حجت کاظمی

شماره 12 سال جديد بهار - تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101357371305 ایده‌ای غیر توتالیتر از «جمعی‌بودگی» انسان
مهدی نصر
2 139412101359401306 زبان و سياست؛ ابعاد عملی و راهبردي زبان در رهبري امام خميني(ره) در فرایند انقلاب اسلامی
سیدرضا شاکری
3 139412101427101311 مقایسۀ حکومت اقتدارگرا و جایگاه مردم در آن در اندیشۀ «امام محمد غزالی» و «توماس هابز»
محمدعلي توانا
فرزاد آذرکمند
4 139412101438101314 از تضاد طبقاتی تا شکاف گفتمانی: بازخوانی مارکسیسم کلاسیک از منظر پسامارکسیسم «لاکلائو» و «موفه»
سید حسین اطهری
سید صدرا حسینی
5 139412101440251315 بررسی رابطۀ معرفت‌شناسي و انديشۀ سياسي امام خميني(ره) با تأكيد بر اصل ولايت فقيه
مسعود بيات
داوود بيات
6 139412101442321316 پيوند ميان حجيت معنوي و اقتدار دنيوي در تفكر سنت‌گرايي: نقد و بررسي ديدگاه‌هاي سيدحسين نصر دربارة حكومت ديني
حسين خندق‌آبادي
7 139412101444151318 تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل
محمدحسن شیخ الاسلامی
صارم شیراوند
ميلاد اديب سرشكي

شماره 34 سال جديد پاییز - زمستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101130121298 تأثیر جهانی‌شدن بر کارکرد توزیعی دولت رانتیر
2 139412101131581299 جهانی‌شدن و بحران نفوذ در دولت جمهوری اسلامی ایران1
حسن آبنيكي
3 13941210113521300 نقد فلسفی جوهرگرایی فرهنگی در نظریۀ برخورد تمدن‌ها
اصغر ميرفردي
علیرضا سمیعی اصفهانی
آرش موسوی
4 139412101137541301 ابعاد معنایی و نهادی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
غلامعلی سلیمانی
سید جلال دهقانی فیروزآبادی
5 139412101139501302 انقلاب‌های عربی و شکل‌گیری نظم‌های جدید امنیتی در خاورمیانه
فاطمه قیاسوندی
نبی‌الله ابراهیمی
احمد سلطانی‌نژاد
6 139412101148241303 تأثیر جهانی‌شدن بر حقوق شهروندی در ایران
فیروز جعفری
7 139412101150491304 تبیین نسبت شکاف‌های اجتماعی و وحدت ملی در ایران
علي‌اصغر قاسمي سیانی

شماره 12 سال جديد بهار - تابستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101046401287 امکان‌سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفۀ سیاسی فارابی
منصور میراحمدی
میثم قهرمان
2 13941210104911288 سودمندگرایی سیاسی و مردم‌سالاری دینی
عبدالمجید مبلغی
3 139412101050501289 امکان‌های تکنولوژی اطلاعات در عرصۀ سیاست
روح‌الله اسلامی
4 13941210110191291 تفكر روشن‌فكران عصر قاجار و امکان گذار از نظریۀ حکومت به دولت
مهدی کاظمی زمهریر
5 13941210112221292 اندیشۀ سیاسی ایران‌شهری در دورۀ اسلامی
احمد بستانی
6 13941210114201293 نقدی بر تحلیل‌های طبقاتی مبتنی بر رفتار انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید در انتخابات (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های هفتم (1376) و نهم (1384))
سعید میرترابی
سيد مهدي ميرعباسي
7 13941210116541295 جنگ ایران و عراق از منظر تحلیل گفتمان
حیدر شهریاری
8 13941210118371296 تبيين الزامات سیاسی- عقلانی وحدت ملی در انديشۀ امام خميني(ره)
محمدحسين جمشيدي
9 139412101110281297 رابطۀ حقیقت و سیاست در اندیشۀ فردید
حاتم قادري
مسعود غفاري
محرم طاهرخانی

شماره 34 سال جديد پاییز - زمستان 1392

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101020531273 تضمنات سياسي سينماي «عباس كيارستمي»
سيد محسن علوي‌پور
عباس منوچهری
2 139412101023451275 بازنمایی انگاره¬های فلسفۀ اخلاق کانتی در اندیشۀ سیاسی «جان رالز»
سید حسین اطهری
نعیمه اسدی‌پور
3 139412101026361276 زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکردِ «انتقادیِ» نورمن فرکلاف به تحلیلِ گفتمان
جهانگیر جهانگیری
علی بندرریگی‌زاده
4 139412101028481277 امکان‌سنجی برقراری دموکراسی کثرت‌گرا در اندیشۀ «شریعتی»
احمد رضايي
مجيد سفري دوغایی
5 13941210103151280 جامعۀ سیاسی مطلوب در اندیشۀ «شیخ محمد اسماعیل محلاتی»
محمدعلي توانا
محمود علی‌پور
6 139412101034121281 تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی
سيد صادق حقيقت
7 13941210103661283 مفهوم خود و نسبت آن با عمل سیاسی در اندیشۀ «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه»
محمد عابدی اردکانی
محمود علی‌پور

شماره 12 سال جديد بهار - تابستان 1392

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412091129511254 نهادگرایی به عنوان الگویی برای تحلیل سیاسی
حجت کاظمی
2 139412091150161256 اینترنت و رادیکال دموکراسی: درآمدی بر شکل‌گیری رادیکال دموکراسی مجازی
میثم قهرمان
مجید عباس‌زاده مرزبالی
3 13941209115331257 کثرت‌گرایی سیاسی: میان نظریه و واقعیت
محسن عباس‌زاده
فرزاد سوری
4 139412091155331258 تحليل جامعه‌شناسي سياسي از چشم‏انداز گفتماني: منطق و برآيندهاي معرفت‌شناختي
علي حسن‌پور
علي‌اشرف نظري
5 139412091158501259 بررسی تطبیقی امکانات نظری کاربردی شدن نظریه‌های تنوع فرهنگی (لیبرالیسم، پسالیبرالیسم، نسبی‌گرایی و باهمادگرایی)
سارا نجف‌پور
سید جواد امام جمعه‌زاده
6 13941210101461272 تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی
سید اصغر کیوان حسینی
راحله جمعه‌زاده

شماره 34 سال جديد پاییز - زمستان 1391
شماره 12 سال جديد بهار - تابستان 1391

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412051110461189 مجلس شورای اسلامی و سیاست‌گذاری در ایران (1359-1387)
وحید سینائی
سمیه زمانی
2 139412051147271190 عصبیت ابن‌خلدون و سرمایة اجتماعی؛ تحلیلی بر ثبات سیاسی
علی‌اکبر اسدی کویجی
ابوالفضل شکوری
3 13941205115091191 سیاست جهانی‌شده؛ ساخت‌یابی مجدد سامان سیاسی در منظومة دولت بین‌المللی شده
رضا رحمتي
علي کريمي (مله)
4 139412051152311192 گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی، مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان
هادی خانیکی
حمید سرشار
5 139412051154521193 بررسی رابطة بین همگرایی اقوام (ترک و کرد) و احساس امنیت پایدار و شناخت عوامل مؤثر بر تقویت همگرایی اقوام در استان آذربایجان غربی
شفیع بهرامیان
امید بهرامیان
6 139412051157321194 تحول مفهوم «حاكميت» در قالب رويكردهاي سیاسی و بين‌المللي
شهروز ابراهيمي
7 139412051159331195 نسبت سوژه و قدرت در رمان‌های دُن‌کیشوت و مادام بوواری با ابتنای بر دیدگاه‌های میشل فوکو
زینب صابر
پرویز ضیاء شهابی

شماره 34 سال جديد پاییز - زمستان 1390

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941203143091160 نسبت مبادی سمبولیستی و تفکر آرمان‌شهری در شعر نیما یوشیج
عباس منوچهري
2 13941203145901161 سهروردی و اندیشه سیاسی ایرانشهری
احمد بستانی
3 13941203151551162 مدرنیته و تکوین نظریة سیاسی مدرن
سیدرضا شاکری
4 13941203153431163 اقتصاد قانون اساسی و انصاف
ابوالفضل پاسبانی صومعه
5 139412041029531172 جهاني‌شدن، جنبش‌هاي اجتماعي و دموكراسي در ايران
علي‌اصغر قاسمي سیانی
6 139412041033451174 «نخبگان قدرت در شهر تهران »؛ نقش تصميم‌گيران در مسائل اجتماعي
ياسر جلالي
رحمت‌الله صديق سروستاني
7 139412041037231175 جهانی‌شدن و چالش مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
حسن آبنيكي

شماره 41 سال جديد زمستان 1389

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412021443351145 حکومت‌مندی در تاریخ فلسفه سیاسی
روح الله اسلامی
فاطمه ذوالفقاریان
2 139412021446181146 تفسیر دین و تأثیر آن بر مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی محمد مجتهد شبستری و محمد تقی مصباح یزدی
امیر روشن
محسن شفیعی سیف آبادی
3 139412021448141147 تکثرگرایی ارزشی و آزادی در اندیشه آیزایا برلین
یاشار جیرانی
4 139412021452341148 سرشت امر سياسي در شهر خداي آگوستين
شروین مقیمی زنجانی
5 139412021455251149 بحران دولت- ملت و آيندة احتمالي آن
ایوب امیرکواسمی
6 139412021457181150 عناصر و روندهای مؤثر بر نظام بین‌الملل
رضا سیمبر
ارسلان قربانی شیخ‌نشین
7 139412021459451151 زمینه‏‌های درون‏‌نظری و برون‏‌نظری تحول در نظريه‌هاي منطقه‌گرايي
الهه كولايي
بهاره سازمند

شماره 23 سال جديد تابستان 1389
شماره 41 سال جديد زمستان 1388
شماره 23 سال جديد تابستان 1388

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941128147131116 گفتمان هويتي احیاگري اسلامی: تأملي در زمينه‌ها و انديشه‌ها
علي‌اشرف نظري
2 13941128149411117 ایرانشهری در آثار یونانی: با تأکید بر آثار فلسفی سیاسی افلاطون- گزنفون (2)
حاتم قادري
3 139411281413181118 نظريه انتقادي جديد: فراسوي پست مدرنيسم و انديشه پسا انتقادي
جهانگير معيني علمداري
4 139411281415341120 نظریه سیاسی پارادایمی
عباس منوچهري
5 139411281418231121 سياست و اگزيستانسياليسم: بررسي رويكرد ‌هانا آرنت به مفهوم «عمل»
مصطفي يونسي
علي تدين‌راد
6 139411281420411122 جهانی‌شدن و حاکمیت فراوستفالیا با تأکید بر ایستارهای جمهوری اسلامی ایران
شهروز ابراهيمي
7 13941128142371123 بررسی مقایسه‌ای چارچوب‌های تحلیلی و روش‌شناختي مطالعات نفت وسیاست
سعید میرترابی

شماره 41 سال جديد زمستان 1387
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 19 رکورد)