فهرست مقالات


شماره 26 سال 2 پاییز - زمستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397012923155101676 «خود» و «دیگری» در اندیشه مهدی بازرگان
حمزه عالمی چراغعلی
سیدعلیرضا حسینی بهشتی
2 13951029727184649 تحلیل محتوای کیفی سخنرانی‌های رئیس دولت یازدهم (حسن روحانی) در سازمان ملل با رویکرد استقرایی
عباس ظهوری عین الدین
سعید پورعلی
3 139702179329111962 حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی»
روح الله اسلامی
سعیده خلیلی
بهروز اسمعیل زادگان
4 13970427151930143343 رابطه مدنی و توانمندی: مطالعه تطبیقی «هانا آرنت» و «آمارتیا سن»
عطاءاله کریم زاده
عباس منوچهري
5 13970501173614153433 بررسی اندیشه سیاسی «حافظ» در چارچوب نظریّه «اسپریگنز»
علی باقری دولت آبادی
سید شاهرخ موسویان
6 1397051112513153639 نظریۀ روح‌بنیان «ریچارد‌ ندلیبو»؛ چارچوبی تحلیلی برای تبیین تجدید‌نظرطلبی در روابط بین‌الملل
رامتین رضایی
فریده محمد علی پور
7 13970711164729 نظریۀ مقاومت در اندیشۀ مشروطه‌خواهی جدید
محمدرضا تاجیک
عارف مسعودي
8 13970927166272 موانع توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران
لیلا سنگی
محمد مهدي مجاهدي
سید عبدالامیر نبوی
الهه حجازی
9 13970128121651101662 روان‌شناسی توده‌ها و بازاندیشی در دیدگاه‌های پساسیاسی: ابعاد فرانظری دیدگاه «الیاس کانتّی»
علي‌اشرف نظري
نگین نوریان دهکردی
10 13970531153126163983 واکاوی امر سیاسی در فضای مجازی از منظری آرنتی
سارا نجف‌ پور
علي تدين‌راد

شماره 25 سال 1 بهار - تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13950702107263419 تحلیل تداوم سازه‌ها و ساختارهای سیاست ایران شهری در اندرزنامه‌های ایرانی و اسلامی (مطالعه موردی: عهد اردشیر و سیاستنامه خواجه نظام‌الملک طوسی)
محدثه جزائی
روح الله اسلامی
2 1395020707402040 مدینه فاضله افلاطونی در روایتی پارادایمی (بر پایه همپرسه جمهوری)
حجت زمانی راد
محمد کمالی گوکی
ابوالفضل شکوری
3 1396062894498123 «لیبرال دموکراسی رادیکال»: جایگزین فوکو برای «مدرنیتۀ سیاسی»
علی صالحی فارسانی
4 13970114134140101467 اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی «ابوعلی احمد بن مسکویه رازی»
ایرج رنجبر
سمیرا غلامی
5 139604011513156658 سیاست‌نامه‌نویسی و چرخش گفتمانی اندیشه سیاسی ایران؛ تحلیل کنش گفتار «سیر الملوک»
حمداله اکوانی
6 13960814858458911 تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران
عباس منوچهری
فیروز جعفری
آزاده شعبانی
7 139606091610437854 نسبت جهانی شدن و عدالت در اندیشه سیاسی «آنتونی گیدنز» و «امانوئل والرشتاین»
حسن آب نيكي
8 139607241058108569 تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت
خسرو قبادي
9 139608081720218839 شهر مطلوب «غزالی»: آرمان‌شهری بر مدار اصلاح
طیبه محمدی کیا
10 1396110111323250377 امکان‌سنجی انطباق ویژگی‌های دولت مطلوب «هگل» با آموزه‌های دولت‌های توتالیتر نوین
محمد عابدی اردکانی
سید علی اصغر باقری نژاد
11 13961221234544101269 تحلیل انتقادي مباني عدالت سياسي «رالز» در نسبت با وضعیت آغازین
عبدالرسول حسنی‌فر
حمزه عالمی چراغعلی
12 1396082114329039 تبیین موانع سیاسی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد نهادی «هاجسن»
علی رنجبرکی

شماره 24 سال 2 پاییز - زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139509041753244043 جایگاه جمهوریت در اندیشه سیاسی «محمدعلی فروغی»
روزبه پرهام
ایرج رنجبر
2 13951102841454679 تحول مفهومی «قانون» در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محمد کمالی زاده
امیر محمد سوری
3 139511191223174903 تأثیر سرمایۀ اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی
کیومرث اشتریان
طاهره مهرورزیان
4 139512081153465136 نقش قدرت، هم‏خیال‏سازی و افراطی‏گری در خلق هویت انسانی
فاطمه شاه رضایی
کیکاوس یاکیده
5 13951225215195415 «نوعصبیت»؛ توسعۀ مفهوم عصبیت ابن‌خلدون با نگاه به روند شکل¬گیری گروه داعش
احمد مهربان دافساری
منصور میراحمدی
6 13960114104135482 رگه‌های استعمار در فلسفه کانت (با تکیه بر آراء اسپیوک)
صدیقه پورمختار
شمس الملوک مصطفوی
سید محمد مرندی
7 13960128856145677 خوانش آثار «داریوش شایگان» بر مبنای مفهوم سوژه بازیگوش
محمد تباشیر
ابوالفضل شکوری
8 139603111156326283 تحول در جنگ‌های نیابتی در دوران پساجنگ سرد و مدلول‌های آن برای رشته روابط بین‌الملل
حميرا مشیرزاده
حسین رضوی
9 13960316135346364 واکاوی تحول مفهومی فلسفه سیاسی بر اساس دو مؤلفه حقیقت و قدرت در اندیشه اشتراوس، آرنت و فوکو
محمدباقر خرمشاد
محمد اسماعیل نوذری
10 139604241655496986 امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ نقد و نظری بر آرای «آرامش دوستدار»
سید محمد علی تقوی
بائی فاطمه
11 139605031222347158 سير تطور «لذت» در انديشه سياسي کلاسيک
سیدمحسن علوی پور

شماره 23 سال 1 بهار - تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139505251418583130 کارآمدی به مثابه ظرفیت دولت؛ رهیافتی سیاسی به مفهوم کارآمدی
محمد کمالی زاده
سعید عطار
2 139506031332563213 مدلی برای سنجش رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی
مهدی میرزائی
علیرضا محسنی تبریزی
3 139608131432168902 گفت‌وگوی با متن، تلاقی¬گاه هرمنوتیک اسکینر و گادامر
گیتی پورزکی
4 139608131337218899 «آیزایا برلین»؛ طرح لیبرالیسم آگونیستی بر مبنای پلورالیسم ارزشی
سیدمجتبی تقوی نژاد
گارینه کشیشیان
5 139608131344158900 بررسی انتقادی نظریۀ مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی
مظفر نامدار
رضا دوستدار
6 1396081314208901 بررسی نظری نقش فنّاوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی در تغییر رفتارهای سیاسی کردها
محمد لعل علیزاده
مسعود غفاری
7 13960418176126837 نسل دوم روشن‌فکری ایرانی، دولت مطلقه و مسئله تجدد
حجت كاظمي
8 13950631741453399 گذار از فرد کنشگر به شهروندی عاملیتی تمهیدی برای نارسایی مبانی انسانی¬شناسی رهیافت قابلیت «آمارتیا سن »
عباس منوچهري
سعید نریمان
9 13950816957323851 معنای حاکمیت در اندیشة «هابز» بر اساس تفسیر او از کتاب مقدس
حسن قاسمی
ابوالفضل شکوری
10 139505151042513030 نسبت میان حقیقت و سیاست: خوانشی نئوپراگماتیستی
مسعود اخوان کاظمی
محمد کریم محمدی
11 13960814844288910 احساس محروميت نسبي در ميان قوم بلوچ و تأثير آن بر خشونت سياسي
يعسوب اصغري نياري
رضا محمود اوغلي

شماره 22 سال 2 پاییز - زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1396073014698660 خشونت در وضع مدنی هابز: بازخوانی لویاتان
محمدعلي توانا
نفیسه اله دادی
2 13960730142068661 از سیاست‌شناسی تا سیاست‌ورزی: هستی‌شناسی نسبت سیاست و امر سیاسی
فرامرز تقی‌لو
3 139607301432568663 تأثیر عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب
عباس حاتمی
حسین مسعودنیا
داوود نجفی
4 139607301443178664 بررسی تطبیقی اندیشه‌های هابز، لاک و راولز در پرتو موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی
*مختار نوری(نویسنده مسوول)
مجید توسلی رکن آبادی
5 13960730145048665 اندیشه‌شناسی سیاسی الگوی نیازهای اساسی
مهدی مظفری نیا
عباس منوچهری
مسعود غفاری
6 139607301459258667 تحلیل گفتمانی رابطۀ نظریۀ سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان
سیدجواد امام جمعه زاده
علی علی‌حسینی
احسان کاظمی
علیرضا آقاحسینی
7 139607301426188662 نسبت میان از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه «هربرت مارکوزه»
عباس منوچهری
آزاده شعبانی

شماره 21 سال 1 بهار - تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139605251544337557 پولیس‌اندیشی و شرایط امکان زایش فلسفه سیاسی یونانی
شروین مقیمی زنجانی
2 1396060191217675 مسئله روش در خوانش آثار افلاطون
عبدالرسول حسنی‌فر
3 1396060194347676 بررسی مشارکت سیاسی در طبقه متوسط جامعه ایران
حسن آب نيكي
4 1396060197407677 گذار به دموکراسی و فراز و فرود منازعۀ قومی
حمید علی‌پور
احمد رضايي
علي کريمي (مله)
5 13960601918147678 دورکین و مسائل عدالت بین‌نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین‌نسلی
مرتضی مرتضوی کاخکی
محمدحسین مهدوی عادلی
علی‌اکبر ناجی میدانی
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی
6 13960601933117679 نقش فناوري اطلاعات بر شاخص‌هاي جامعه‌پذيري سياسي (با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران)
گارینه کشیشیان
محمد جواد موسی نژاد
7 139606011022507680 تحلیل و ارزیابی تنوع و تساهل در اندیشه سیاسی جان رالز
حميد نساج
علی علی حسینی
ابوالفضل باقری اژیه
8 139606011033337681 قدرت و امر مشترک: تقدم قدرت بر حق در فلسفۀ سیاسی اسپینوزا
رضا نجف‌زاده

شماره 20 سال پاییز - زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139605101116427281 علی شریعتی، رنسانس اسلامی و رهایی از انحطاط
امیر روشن
محسن شفیعی سیف آبادی
2 13960510112637283 موضع‌گیری ایدئولوژی آنارشیسم نسبت به دولت و تحقق آن در عصر جهانی شدن: بر اساس بازخوانی نظریۀ «وودکاک» و «نیومن»
محمدعلي توانا
محمود علی‌پور
رقیه عزیزپور مرزونی
3 139605101134577284 مطالعه و بررسی هم‌خوانی ساختاری در تحلیل رابطۀ ادبیات و فرهنگ سیاسی
سید مهدی میربد
4 139605101144287285 استثناگرایی، ثبات مبتنی بر سیطره و اسلام‌هراسی در آمریکا
احمد دوست محمدي
اسفندیار محمدی
5 13960510115707286 نقش جامعۀ مدني در فرآیند سياست‌گذاري عمومی ارائۀ چارچوبی مفهومی
یحیی کمالی
6 13960510125527287 اضطراب و نقش آن در کنش سياسي (مطالعۀ موردي: دانشجويان پسر دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)
علي‌اشرف نظري
حنيف عموزاده مهديرجي
7 139605101212407288 دیوان‌سالاری کارآمد از منظر نهادگرایی
محمد کمالی زاده
8 13960510122117289 مقایسۀ تطبیقی روش «اسکینر» و «طباطبایی» در تاریخ اندیشه
امیر محمد سوری
سیدرضا شاکری
9 139605101227267290 تحولات کنش ارتباطی، حوزۀ عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران (مطالعه موردی: فاصله جنبش مشروطه تا انتخابات ریاست جمهوری دهم)
مانا دشتگلی هاشمی
هادی خانیکی
تهمينه شاوردي
10 139507241316553628 مقایسه تطبیقی روش اسکینر و طباطبایی در تاریخ اندیشه (مطالعه موردی ماکیاولی و خواجه نظام الملک)
امیر محمد سوری
سیدرضا شاکری

شماره 1 سال بهار - تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13950818135933879 کهن‌الگوها و اسطوره‌های سیاسی عصر مدرن: بر اساس چارچوب نظری «کارل گوستاو یونگ»
محمدعلي توانا
فرزاد آذرکمند
2 139508181422143880 مدل چندلایۀ تحلیل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری
سعید نریمان
رضا عزیزی
3 139508181432343881 تبیین روندهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با استفاده از تئوری محرومیت نسبی
سید مهدی میربد
محمد واعظی نژاد
4 13950819855323889 بازخوانی نظریة برخورد تمدن‌ها بر اساس تحولات خاورمیانه در دو دهة اخیر
احمد زارعان
امیر مسعود امیر مظاهری
5 1395081997183890 به کارگیری نقشه‌های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه‌ای
سید عبدالعظیم موسوی
احمد دوست محمدي
جواد امانی ساریبیگو
6 13950819124203904 نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيتۀ انعطاف‌پذیر «اولريش بک»
حسین مسعودنیا
رضا محمود اوغلي
محمود رضا رهبر قاضی
7 139508191252263906 بررسی جایگاه مفهوم سرمایۀ اجتماعی در پارادایم‌های سه‌گانۀ توسعه (نوسازی، وابستگی، نظام جهانی)
سعید عطار

شماره 34 سال 7 پاییز - زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13941224102901420 «نوابت» در فلسفۀ فارابي و ابن‌باجه
مرتضی بحرانی
2 139412241035441421 روایت تئولوژیکال از امر سیاسی در اندیشۀ «کارل اشمیت»
سمیه حمیدی
3 139412241041411422 اخلاق و سیاست در اندیشۀ سیاسی مکتب فرانکفورت
ایرج رنجبر
سمیرا غلامی
4 13941224104451423 «نافرمانی مدنی» ایده‌ای برای عبور از بن‌بست نظری لیبرالیسم
تورج رحمانی
علی مختاری
5 139412241046111424 رنج کنش‌ساز و ریشه‌های انقلابی آن در اندیشۀ سیاسی مارکس
زهرا خشک جان
محمدرضا تاجیک
6 139412241048201425 از شکست بازار تا شکست دولت مناقشه بازارگرایان و دولت‌گرایان در دوران مدرن
حجت کاظمی

شماره 12 سال 7 بهار - تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101357371305 ایده‌ای غیر توتالیتر از «جمعی‌بودگی» انسان
مهدی نصر
2 139412101359401306 زبان و سياست؛ ابعاد عملی و راهبردي زبان در رهبري امام خميني(ره) در فرایند انقلاب اسلامی
سیدرضا شاکری
3 139412101427101311 مقایسۀ حکومت اقتدارگرا و جایگاه مردم در آن در اندیشۀ «امام محمد غزالی» و «توماس هابز»
محمدعلي توانا
فرزاد آذرکمند
4 139412101438101314 از تضاد طبقاتی تا شکاف گفتمانی: بازخوانی مارکسیسم کلاسیک از منظر پسامارکسیسم «لاکلائو» و «موفه»
سید حسین اطهری
سید صدرا حسینی
5 139412101440251315 بررسی رابطۀ معرفت‌شناسي و انديشۀ سياسي امام خميني(ره) با تأكيد بر اصل ولايت فقيه
مسعود بيات
داوود بيات
6 139412101442321316 پيوند ميان حجيت معنوي و اقتدار دنيوي در تفكر سنت‌گرايي: نقد و بررسي ديدگاه‌هاي سيدحسين نصر دربارة حكومت ديني
حسين خندق‌آبادي
7 139412101444151318 تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل
محمدحسن شیخ الاسلامی
صارم شیراوند
ميلاد اديب سرشكي

شماره 34 سال 6 پاییز - زمستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101130121298 تأثیر جهانی‌شدن بر کارکرد توزیعی دولت رانتیر
2 139412101131581299 جهانی‌شدن و بحران نفوذ در دولت جمهوری اسلامی ایران1
حسن آب نيكي
3 13941210113521300 نقد فلسفی جوهرگرایی فرهنگی در نظریۀ برخورد تمدن‌ها
اصغر ميرفردي
علیرضا سمیعی اصفهانی
آرش موسوی
4 139412101137541301 ابعاد معنایی و نهادی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
غلامعلی سلیمانی
سید جلال دهقانی فیروزآبادی
5 139412101139501302 انقلاب‌های عربی و شکل‌گیری نظم‌های جدید امنیتی در خاورمیانه
فاطمه قیاسوندی
نبی‌الله ابراهیمی
احمد سلطانی‌نژاد
6 139412101148241303 تأثیر جهانی‌شدن بر حقوق شهروندی در ایران
فیروز جعفری
7 139412101150491304 تبیین نسبت شکاف‌های اجتماعی و وحدت ملی در ایران
علي‌اصغر قاسمي سیانی

شماره 12 سال 6 بهار - تابستان 1393

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101046401287 امکان‌سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفۀ سیاسی فارابی
منصور میراحمدی
میثم قهرمان
2 13941210104911288 سودمندگرایی سیاسی و مردم‌سالاری دینی
عبدالمجید مبلغی
3 139412101050501289 امکان‌های تکنولوژی اطلاعات در عرصۀ سیاست
روح‌الله اسلامی
4 13941210110191291 تفكر روشن‌فكران عصر قاجار و امکان گذار از نظریۀ حکومت به دولت
مهدی کاظمی زمهریر
5 13941210112221292 اندیشۀ سیاسی ایران‌شهری در دورۀ اسلامی
احمد بستانی
6 13941210114201293 نقدی بر تحلیل‌های طبقاتی مبتنی بر رفتار انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید در انتخابات (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های هفتم (1376) و نهم (1384))
سعید میرترابی
سيد مهدي ميرعباسي
7 13941210116541295 جنگ ایران و عراق از منظر تحلیل گفتمان
حیدر شهریاری
8 13941210118371296 تبيين الزامات سیاسی- عقلانی وحدت ملی در انديشۀ امام خميني(ره)
محمدحسين جمشيدي
9 139412101110281297 رابطۀ حقیقت و سیاست در اندیشۀ فردید
حاتم قادري
مسعود غفاري
محرم طاهرخانی

شماره 34 سال 5 پاییز - زمستان 1392

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101020531273 تضمنات سياسي سينماي «عباس كيارستمي»
سيد محسن علوي‌پور
عباس منوچهری
2 139412101023451275 بازنمایی انگاره¬های فلسفۀ اخلاق کانتی در اندیشۀ سیاسی «جان رالز»
سید حسین اطهری
نعیمه اسدی‌پور
3 139412101026361276 زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکردِ «انتقادیِ» نورمن فرکلاف به تحلیلِ گفتمان
جهانگیر جهانگیری
علی بندرریگی‌زاده
4 139412101028481277 امکان‌سنجی برقراری دموکراسی کثرت‌گرا در اندیشۀ «شریعتی»
احمد رضايي
مجيد سفري دوغایی
5 13941210103151280 جامعۀ سیاسی مطلوب در اندیشۀ «شیخ محمد اسماعیل محلاتی»
محمدعلي توانا
محمود علی‌پور
6 139412101034121281 تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی
سيد صادق حقيقت
7 13941210103661283 مفهوم خود و نسبت آن با عمل سیاسی در اندیشۀ «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه»
محمد عابدی اردکانی
محمود علی‌پور

شماره 12 سال 5 بهار - تابستان 1392
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 26 رکورد)