• صفحه اصلی
  • نامه‌اي براي ايران؛ بررسي نسبت دين، سياست و ايران‌گرائي در نامه تنسر به گشنسپ در چارچوب آراي ماكياولي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401032338086 بازدید : 784 صفحه: 231 - 263

20.1001.1.20085796.1401.17.32.9.1

نوع مقاله: پژوهشی