• صفحه اصلی
  • نظریۀ نهادگرایی تاریخی به‌مثابه چارچوبی برای تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990317237644 بازدید : 1584 صفحه: 99 - 125

20.1001.1.20085796.1400.16.30.8.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط