• صفحه اصلی
  • روان‌شناسی ناسیونالیسم مصر بر اساس تحلیل گفتمان فیلم‌های اتوبیوگرافی «یوسف شاهین»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021060116242 بازدید : 1519 صفحه: 247 - 278

20.1001.1.20085796.1400.16.30.3.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط