• صفحه اصلی
  • اقتصاد سیاسی توسعه‌خواهی دولت در ایران بررسی نظریۀ دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» در دورۀ جمهوری اسلامی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981017204563 بازدید : 1737 صفحه: 155 - 183

20.1001.1.20085796.1400.16.30.7.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط