مقاله


کد مقاله : 139410161186790

عنوان مقاله : دوستي در فلسفه سياسي

کلمات کلیدی : دوستي ، همبستگي

نشریه شماره : 1 فصل پاییز 1384

مشاهده شده : 490

فایل های مقاله : 263 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباس منوچهري amanoocheri@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

يكي از مفاهيم محوري در فلسفه اخلاق ارسطو، دوستي است. اين مفهوم پس از وي در سير تاريخ انديشه به حاشيه رفت، اما در عصر حاضر مجدداً مورد توجه جدي قرار گرفته است. در اين نوشتار ضمن بررسي مفهوم دوستي در سير انديشه، نسبت آن با فلسفه سياسي معاصر مورد بررسي قرار گرفته است.