• صفحه اصلی
  • از ذات‌گرایی تا پیوندگرایی تاریخی: سهم شرق در سامان نظری تحلیل تمدنی از منظر جامعه‌شناسی تطبیقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402030642415 بازدید : 1458 صفحه: 261 - 295

نوع مقاله: پژوهشی