• صفحه اصلی
  • نسبت فناوری‌های قدرت و حکومت‌مندی در اندیشۀ «میشل فوکو» و «ژیل دلوز»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله