• صفحه اصلی
  • مقایسۀ دو مفهوم آیرونی و پارِسیا در اندیشۀ سیاسی «رورتی» و «فوکو»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله