• صفحه اصلی
  • مقایسۀ دو مفهوم آیرونی و پارِسیا در اندیشۀ سیاسی «رورتی» و «فوکو»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021012214657 بازدید : 1982 صفحه: 63 - 94

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط