مقاله


کد مقاله : 1397051112513153639

عنوان مقاله : نظریۀ روح‌بنیان «ریچارد‌ ندلیبو»؛ چارچوبی تحلیلی برای تبیین تجدید‌نظرطلبی در روابط بین‌الملل

نشریه شماره : 26 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 203

فایل های مقاله : 224 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 رامتین رضایی ramtinrezaee2040@gmail.com دانش آموخته دکترا
2 فریده محمد علی پور fm.alipour@khu.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

رویکرد تجدید‌نظر‌طلبی در سیاست خارجی دولت‌ها نه ‌تنها باید مورد توجه جدی‌تری در نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل قرار گیرد، بلکه ضروری است که این پدیده در رهیافت پسااثبات‌گرایانه و با توجه به انگیزه‌های غیر ‌مادی مطالعه گردد. نظریه روحیه‌بنیان «ریچارد ‌ندلیبو» که با مبنا قرار دادن پدیده و مفهوم روحیه و محرک‌ها و انگیزه‌های آن، تقابل‌ و چالش‌گری در عرصه روابط بین‌الملل را تبیین می¬کند، چارچوب مناسبی برای مطالعه رفتار تجدیدنظرطلبانه دولت‌ها در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل ارائه می‌دهد. نظریه ندلیبو‌ همچنین می‌تواند چارچوب مناسبی برای تحلیل سیاست خارجی ج.ا.ا. به ‌عنوان دولتی تجدید‌نظرطلب باشد. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که بر اساس نگرش ندلیبو‌، روحیه چگونه دولت‌ها را به سمت تجدید‌نظر‌طلبی در روابط بین‌الملل سوق می‌دهد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می‌شود که روحیه از طریق انگیزه‌ها و محرک‌های عزت، غرور و سرافرازی، دولت‌ها را به سمت تجدید‌نظرطلبی‌ در روابط بین‌الملل سوق می‌دهد.