مقاله


کد مقاله : 139608081720218839

عنوان مقاله : شهر مطلوب «غزالی»: آرمان‌شهری بر مدار اصلاح

نشریه شماره : 25 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 276

فایل های مقاله : 204 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 طیبه محمدی کیا t.mohammadikia@gmail.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

نوشتار حاضر درصدد توضیح چاره‌اندیشی¬های پایانی «غزالی» برای بحران زمینه و زمانه خویش برآمده است. طرح¬ریزی آرمان¬شهری معطوف به سعادت، که ناشی از خوانشی باطنی¬گرایانه از دین است و بر پایه سیاست اصلاحی و اخلاق مدارا بنا شده است، پاسخ غزالی به دشواره روزگارش است؛ پاسخی که لابه¬لای اندیشه‌هایی پیچیده و چندلایه مطرح می‌گردد. اندیشه¬هایی که ذیل دگرگونی معرفتی این حکیم ممتاز از دریچه دل و از زاویه همدلی جمعی عرضه شده است. وی این شهر مطلوب و جامعه آرمانی را ذیل بذل توجه به حضور و تأثیر دین، سیاست و اخلاق در جامعه به شیوه¬ای ترسیم می¬نماید که دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی اعضای جامعه/ شهر را سبب شود. در تقریر این مسئله، نکته مهمی که در این نوشتار موضوع توجه جدی قرار می‌گیرد، آن است که برای غزالی دستیابی به این آرمان¬شهر فارغ از راه¬کار «اصلاح» امکان¬پذیر نیست. این اصلاح متوجه آن دسته از پیرایه¬های تاریخی است که به دین و شریعت افزوده شده¬ است و آنگونه که غزالی توضیح می¬دهد، ذیل درکی باطن¬گرایانه می‌توان نسبت به شناسایی و زدایش آنها همت گماشت. به این ترتیب و به صورت خلاصه می¬توان گفت که غزالی، شهر آرمانی خود را ذیل توجه به سه¬گانه «دین، سیاست و اخلاق» و در بستر اصلاح بنا می‌نماید.