مقاله


کد مقاله : 139605101212407288

عنوان مقاله : دیوان‌سالاری کارآمد از منظر نهادگرایی

نشریه شماره : 20 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 727

فایل های مقاله : 280 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد کمالی زاده m_kamalizadeh@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

نظام دیوان¬سالاری (بوروکراسی)، مجموعه¬ای از مهم¬ترین نهادهایی را تشکیل می‌دهد که تعیین¬کنندۀ کیفیت عملکرد دولت در زمینه اهداف کلان اجتماعی است. از این نظر، نظام بوروکراسی و دیوان¬سالاری، مجموعه¬ای از نهادهای سرنوشت¬ساز یک جامعه را در برگرفته است. این نظام و نهادهای تعریف¬شدۀ آن به شکل قواعد رسمی و غیر رسمی، امکان¬ها و محدودیت¬هایی را به وجود می‌آورند که تعیین¬کننده روند توسعۀ کشور است. نهادگرايي به عنوان الگوي تحليلي، مزيت‌هايي دارد که می‌تواند در‌ شناسایی مؤلفه‌های کارآمدی دیوان‌سالاری مؤثر باشد. رویکرد نهادگرایانه اولاً شاخص‌هايي روشن براي ارزيابي و آسيب‌شناسي دیوان¬سالاری ايراني ارائه مي¬كند و از سوي ديگر به ما كمك مي¬كند تا نسبت میان عملکرد نظام دیوان¬سالاری با عملکرد سایر قسمت¬ها و نهادهای دولت را بسنجیم. در این مقاله، به چارچوب¬های اصلی بحث نهادگرایان دربارۀ نظام دیوان¬سالاری خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که این رویکرد، مجموعه‌اي از شاخص‌ها براي ارزيابي كيفيت كليت دیوان¬سالاری و آسيب‌هاي آن و تحلیل چگونگی تأثیر آن بر حوزه‌های دیگر ارائه می‌دهد.