مقاله


کد مقاله : 13941126143131096

عنوان مقاله : "آز" و "داد":آسيبشناسي سياسي شهرياري در شاهنامه فردوسي

کلمات کلیدی : آز ، داد ، شهرياري ، فردوسي

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1387

مشاهده شده : 760

فایل های مقاله : 197 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 تقي رستموندي Trostamvandi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

تلاش فردوسي در شاهنامه براي رمزگشايي علل ظهور و سقوط قدرتها در تاريخ سياسي ايران، مبتني بر رويکردي آسیب شناسانه است که در قالب شعر، تجسّم يافته است. وی معیاری برای دوام و ثبات نظامهای سیاسی ارائه كرده است. در این مقاله با توجّه به «منطق عملی» اسپریگنز در شناخت اندیشه سیاسی، آرا سیاسی فردوسی بازخوانی شده است.