• صفحه اصلی
  • تبیین تأثیر فناوری‌های «وب 2» بر عملکرد دولت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970114122711101465 بازدید : 398 صفحه: 369 - 400

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط