• صفحه اصلی
  • نسبت سوژه و قدرت در رمان‌های دُن‌کیشوت و مادام بوواری با ابتنای بر دیدگاه‌های میشل فوکو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412051159331195 بازدید : 3001 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط