فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 علی اشرف نظری دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران دانشیار دکترا
2 رضا سیمبر دانشگاه گیلان استاد دکترا
3 مصطفی  گرجی دانشگاه پیام نور استاد دکترا
4 سید رضا  شاکری استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
5 مهدی سعیدی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
6 حسن  آب‌نیکی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
7 اصغر احمدی استادیار جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
8 محمد محمودی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
9 بخشعلی قنبری دانشگاه آزاد تهران مركز استاد دکترا
10 محمد  کمالی زاده استادیار گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
11 آوات عباسی استاد دکترا
12 حميرا ‌ مشیرزاده استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران استاد دکترا
13 مرتضي بحراني دانشیار گروه مطالعات آینده‌نگر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دانشیار دکترا
14 محمدرضا  تاجيك دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
15 رضا  سيمبر دانشگاه گيلان استاد دکترا
16 جهانگیر کرمی دانشیار روابط بين‌الملل دانشگاه تهران دانشیار دکترا
17 الهه  کولایی استاد علوم سياسي دانشگـاه تهـران استاد دکترا
18 محمدعلي  توانا دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
19 علي‌اشرف  نظري دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران استاد دکترا
20 احمد  بستانی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
21 مرتضی  بحرانی دانشیار پژوهشکده علوم انسانی دانشیار دکترا
22 شروین  مقیمی زنجانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
23 وحید  سینائی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسي مشهد دانشیار دکترا
24 علي‌اصغر  قاسمي سیانی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
25 علی کریمی مله استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران استاد دکترا
26 حميرا  مشیرزاده استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران استاد دکترا
27 ایرج رنجبر استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه استادیار دکترا
28 محمد عابدی اردکانی دانشیار گروه حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد دانشیار دکترا
29 حجت  کاظمی استاد دکترا
30 سید اصغر  کیوان حسینی استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی استاد دکترا
31 سيد محسن علوي‌پور استادیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
32 حجت  کاظمی حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
33 حسین نوروزی استاد دکترا
34 قدير نصري استاد دکترا
35 سید علی میرموسوی علوم سیاسی استاد دکترا
36 منصور انصاري استاد دکترا
37 مهدی براتعلي‌پور استاد دکترا
38 سعید بینای مطلق استاد دکترا
39 محمد توحيدفام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
40 عبدالرسول حسني‌فر دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان دانشیار دکترا
41 حمید احمدی استـاد علوم سياسي دانشگـاه تهـران استاد دکترا
42 سيده مطهره حسيني استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور-البرز استادیار دکترا
43 سید علیرضا حسینی بهشتی علوم انسانی استاد دکترا
44 جواد حیدری استاد دکترا
45 يوسف خان محمدی استاد دکترا
46 تهمينه شاوردي دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دانشیار دکترا
47 عليرضا صدرا حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
48 سعید عطار دانشگاه یزد استاد دکترا
49 علي‌اكبر عليخاني دانشیار گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای شمالی دانشگاه تهران دانشیار دکترا
50 خسرو قبادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
51 محمد مهدي مجاهدي استاد دکترا
52 سيدعلي محمودي دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه استاد دکترا
53 سیدخدایار مرتضوی اصل استاد دکترا
54 علي مرشدي‌زاد دانشگاه شاهد استاد دکترا
55 دكترابوالفضل دلاوري دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
56 سیدمحسن علوی پور پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
57 دكتر احمد خالقي‌دامغاني حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استاد دکترا
58 سیدحسن میرفخرائی دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
59 سمیه  حمیدی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
60 محمد تقی  قزلسفلی دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
61 سیدابراهیم سرپرست سادات استادیار دانشگاه علامه طباطبایی استادیار دکترا
62 گیتی پورزکی هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
63 بیژن عبدالکریمی استاد دکترا
64 سیدخدایار مرتضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
65 گارینه کشیشیان استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب استادیار دکترا
66 بهاره سازمند حقوق و علوم سیاسی دانشیار دکترا
67 محمود کتابی استاد علوم سياسي دانشگـاه اصفهـان استاد دکترا
68 سید محمد علی تقوی دانشگاه علامه طباطبائی دانشیار دکترا
69 علی صالحی فارسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه علوم سیاسی استادیار دکترا
70 عبدالرحمن حسنی فر عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
71 حسین سلیمی استاد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبايي استاد دکترا
72 حسین سلیمی استاد دکترا
73 سیدمحمدعلی حسینی زاده استادیار اقتصاد و علوم سیاسی / علوم و اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
74 امیر روشن استادیار گروه علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد استادیار دکترا
75 اصغر افتخاری دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع) دانشیار دکترا
76 حمزه  عالمی چراغعلی اندیشه سیاسی اسلام و ایران،مجتمع آموزش عالی (دانشگاه) علوم اسلامی شهید محلاتی قم استادیار دکترا
77 آرش حیدری دانشگاه علم و فرهنگ تهران، گروه مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
78 علی کریمی مله دانشگاه مازندران استاد دکترا
79 خلیل اله سردارنیا استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز استاد دکترا
80 الهام رسولی ثانی آبادی دانشیار گروه علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد دانشیار دکترا
81 ابوالفضل صبرآمیز استادیار الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی دانش آموخته دکترا
82 محمد جواد چیت ساز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
83 مصطفی سمیعی نسب استادیار استادیار دکترا
84 غلامرضا  خواجه سروی استاد گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع) استاد دکترا
85 منصور  ساعی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
86 مجتبي مقصودي عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
87 مسعود آريايي‌نيا استاد دکترا
88 علیرضا خسروی استاد دکترا
89 نجف لك زائي استاد دکترا
90 عزت الله پوریان ایسپافرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی استاد دکترا
91 عبدالحسين  فرزاد دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار دکترا
92 منصور میراحمدی دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
93 مسعود غفاری دانشیار علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
94 عباس  منوچهری استاد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
95 زينب  صابرپور استادیار دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
96 مژگان محمدی استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
97 محمدجواد غلامرضاکاشی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
98 علیرضا  ذاکری گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
99 فرشاد شريعت استاد گروه معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام استاد دکترا