• صفحه اصلی
  • رابطه مدنی و توانمندی: مطالعه تطبیقی «هانا آرنت» و «آمارتیا سن»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970427151930143343 بازدید : 8786 صفحه: 97 - 131

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط