• صفحه اصلی
  • بررسی رابطة بین همگرایی اقوام (ترک و کرد) و احساس امنیت پایدار و شناخت عوامل مؤثر بر تقویت همگرایی اقوام در استان آذربایجان غربی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412051154521193 بازدید : 4124 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط