جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1394112193641063 پسا ماركسيسم و «پسا ماركسيسم»
محمدرضا تاجيك
2 139412091150161256 اینترنت و رادیکال دموکراسی: درآمدی بر شکل‌گیری رادیکال دموکراسی مجازی
مجید عباس‌زاده مرزبالی
میثم قهرمان
3 139412091155331258 تحليل جامعه‌شناسي سياسي از چشم‏انداز گفتماني: منطق و برآيندهاي معرفت‌شناختي
علي‌اشرف نظري
علي حسن‌پور
4 139412101026361276 زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکردِ «انتقادیِ» نورمن فرکلاف به تحلیلِ گفتمان
علی بندرریگی‌زاده
جهانگیر جهانگیری
5 13941210116541295 جنگ ایران و عراق از منظر تحلیل گفتمان
حیدر شهریاری
6 139412101438101314 از تضاد طبقاتی تا شکاف گفتمانی: بازخوانی مارکسیسم کلاسیک از منظر پسامارکسیسم «لاکلائو» و «موفه»
سید صدرا حسینی
سید حسین اطهری
7 139412101444151318 تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل
صارم شیراوند
ميلاد اديب سرشكي
محمدحسن شیخ الاسلامی
8 139508181422143880 مدل چندلایۀ تحلیل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری
رضا عزیزی
سعید نریمان
9 139607301459258667 تحلیل گفتمانی رابطۀ نظریۀ سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان
احسان کاظمی
علیرضا آقاحسینی
سیدجواد امام جمعه زاده
علی علی‌حسینی
10 139606091610437854 نسبت جهانی شدن و عدالت در اندیشه سیاسی «آنتونی گیدنز» و «امانوئل والرشتاین»
حسن آب نيكي
11 139604011513156658 سیاست‌نامه‌نویسی و چرخش گفتمانی اندیشه سیاسی ایران؛ تحلیل کنش گفتار «سیر الملوک»
حمداله اکوانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 11 ( از 11 رکورد)