جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941202142561134 آنتیگونه سوفوکلس و دموکراسی آتنی
شروین مقیمی زنجانی
مصطفي يونسي
2 139605251544337557 پولیس‌اندیشی و شرایط امکان زایش فلسفه سیاسی یونانی
شروین مقیمی زنجانی
3 139607301459258667 تحلیل گفتمانی رابطۀ نظریۀ سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان
احسان کاظمی
علیرضا آقاحسینی
سیدجواد امام جمعه زاده
علی علی‌حسینی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)