جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960814858458911 تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران
عباس منوچهری
فیروز جعفری
آزاده شعبانی
2 1396081015638860 عوامل و موانع مؤثر بر نقش آفرینی نهادهای مدنی در کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران
خسرو قبادي
3 139607241058108569 تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت
خسرو قبادي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)