جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412021448141147 تکثرگرایی ارزشی و آزادی در اندیشه آیزایا برلین
یاشار جیرانی
2 139412091158501259 بررسی تطبیقی امکانات نظری کاربردی شدن نظریه‌های تنوع فرهنگی (لیبرالیسم، پسالیبرالیسم، نسبی‌گرایی و باهمادگرایی)
سید جواد امام جمعه‌زاده
سارا نجف‌ پور
3 13941224104451423 «نافرمانی مدنی» ایده‌ای برای عبور از بن‌بست نظری لیبرالیسم
علی مختاری
تورج رحمانی
4 139608131337218899 «آیزایا برلین»؛ طرح لیبرالیسم آگونیستی بر مبنای پلورالیسم ارزشی
گارینه کشیشیان
سیدمجتبی تقوی نژاد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)