جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941210101461272 تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی
راحله جمعه‌زاده
سید اصغر کیوان حسینی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)