جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395081997183890 به کارگیری نقشه‌های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه‌ای
احمد دوست محمدي
جواد امانی ساریبیگو
سید عبدالعظیم موسوی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)