جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941210114201293 نقدی بر تحلیل‌های طبقاتی مبتنی بر رفتار انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید در انتخابات (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های هفتم (1376) و نهم (1384))
سيد مهدي ميرعباسي
سعید میرترابی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)