جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139508191252263906 بررسی جایگاه مفهوم سرمایۀ اجتماعی در پارادایم‌های سه‌گانۀ توسعه (نوسازی، وابستگی، نظام جهانی)
سعید عطار
2 139511191223174903 تأثیر سرمایۀ اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی
کیومرث اشتریان
طاهره مهرورزیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)