جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13960601918147678 دورکین و مسائل عدالت بین‌نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین‌نسلی
مرتضی مرتضوی کاخکی
علی‌اکبر ناجی میدانی
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی
محمدحسین مهدوی عادلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)