جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139411261452181102 جهانی شدن و هویتِ اقوام ایراني با تأکید بر مؤلفه‌های زبان و آداب و رسوم*
حميد نساج
2 13941202143671144 ابعاد سیاسی جهانی شدن و قومیت در ایران (بر اساس مطالعة میدانی دانشجویان منتخب از چهار قوم ایرانی کرد، بلوچ، عرب و آذری)
فاطمه رضایی
علی امیدی
3 139412101148241303 تأثیر جهانی‌شدن بر حقوق شهروندی در ایران
فیروز جعفری
4 13960814858458911 تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران
عباس منوچهری
فیروز جعفری
آزاده شعبانی
5 139606091610437854 نسبت جهانی شدن و عدالت در اندیشه سیاسی «آنتونی گیدنز» و «امانوئل والرشتاین»
حسن آب نيكي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)