جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412021459451151 زمینه‏‌های درون‏‌نظری و برون‏‌نظری تحول در نظريه‌هاي منطقه‌گرايي
بهاره سازمند
الهه كولايي
2 13941210101461272 تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی
راحله جمعه‌زاده
سید اصغر کیوان حسینی
3 139412101050501289 امکان‌های تکنولوژی اطلاعات در عرصۀ سیاست
روح‌الله اسلامی
4 13950819855323889 بازخوانی نظریة برخورد تمدن‌ها بر اساس تحولات خاورمیانه در دو دهة اخیر
امیر مسعود امیر مظاهری
احمد زارعان
5 139603111156326283 تحول در جنگ‌های نیابتی در دوران پساجنگ سرد و مدلول‌های آن برای رشته روابط بین‌الملل
حسین رضوی
حميرا مشیرزاده
6 1396110111323250377 امکان‌سنجی انطباق ویژگی‌های دولت مطلوب «هگل» با آموزه‌های دولت‌های توتالیتر نوین
سید علی اصغر باقری نژاد
محمد عابدی اردکانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 6 ( از 6 رکورد)