جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412021426531140 جامعة هماهنگ و همگن چین؛ نگرشی تحلیلی انتقادی
حسین جمالی
2 139412101150491304 تبیین نسبت شکاف‌های اجتماعی و وحدت ملی در ایران
علي‌اصغر قاسمي سیانی
3 139508191252263906 بررسی جایگاه مفهوم سرمایۀ اجتماعی در پارادایم‌های سه‌گانۀ توسعه (نوسازی، وابستگی، نظام جهانی)
سعید عطار
4 139605101212407288 دیوان‌سالاری کارآمد از منظر نهادگرایی
محمد کمالی زاده
5 13960730145048665 اندیشه‌شناسی سیاسی الگوی نیازهای اساسی
عباس منوچهری
مسعود غفاری
مهدی مظفری نیا
6 13970427151930143343 رابطه مدنی و توانمندی: مطالعه تطبیقی «هانا آرنت» و «آمارتیا سن»
عباس منوچهري
عطاءاله کریم زاده
7 13970927166272 موانع توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران
لیلا سنگی
سید عبدالامیر نبوی
الهه حجازی
محمد مهدي مجاهدي
8 13971203177761 اندیشه¬شناسی سیاسی نظریة توسعة انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزة آموزش عالی
عباس منوچهری
طاهره میرعمادی
رضا مهدی
الهام حبیبی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 8 ( از 8 رکورد)