جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13951029727184649 تحلیل محتوای کیفی سخنرانی‌های رئیس دولت یازدهم (حسن روحانی) در سازمان ملل با رویکرد استقرایی
سعید پورعلی
عباس ظهوری عین الدین
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)