جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941126953331080 سازمان شانگهاي و امنيت آسياي مركزي
الهه كولايي
2 139411261445111100 سازوكار‌هاي دگرگوني در روابط ژاپن با جمهوري اسلامي ایران
ماندانا تيشه‌يار
الهه كولايي
3 139411261452181102 جهانی شدن و هویتِ اقوام ایراني با تأکید بر مؤلفه‌های زبان و آداب و رسوم*
حميد نساج
4 13941202141001136 بازنمایی ابعاد تاریخی و سیاسی هویت ملی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سریال‌های تلویزیونی تاریخی درجه الف در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران)
منصور ساعی
5 139412051110461189 مجلس شورای اسلامی و سیاست‌گذاری در ایران (1359-1387)
سمیه زمانی
وحید سینائی
6 13941210112221292 اندیشۀ سیاسی ایران‌شهری در دورۀ اسلامی
احمد بستانی
7 13941210114201293 نقدی بر تحلیل‌های طبقاتی مبتنی بر رفتار انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید در انتخابات (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های هفتم (1376) و نهم (1384))
سيد مهدي ميرعباسي
سعید میرترابی
8 139412101131581299 جهانی‌شدن و بحران نفوذ در دولت جمهوری اسلامی ایران1
حسن آب نيكي
9 139412101150491304 تبیین نسبت شکاف‌های اجتماعی و وحدت ملی در ایران
علي‌اصغر قاسمي سیانی
10 139605101227267290 تحولات کنش ارتباطی، حوزۀ عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران (مطالعه موردی: فاصله جنبش مشروطه تا انتخابات ریاست جمهوری دهم)
هادی خانیکی
تهمينه شاوردي
مانا دشتگلی هاشمی
11 1396060194347676 بررسی مشارکت سیاسی در طبقه متوسط جامعه ایران
حسن آب نيكي
12 13951102841454679 تحول مفهومی «قانون» در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محمد کمالی زاده
امیر محمد سوری
13 139604241655496986 امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ نقد و نظری بر آرای «آرامش دوستدار»
بائی فاطمه
سید محمد علی تقوی
14 1396082114329039 تبیین موانع سیاسی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد نهادی «هاجسن»
علی رنجبرکی
15 13970927166272 موانع توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران
لیلا سنگی
سید عبدالامیر نبوی
الهه حجازی
محمد مهدي مجاهدي
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 16 رکورد)