جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941210103661283 مفهوم خود و نسبت آن با عمل سیاسی در اندیشۀ «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه»
محمود علی‌پور
محمد عابدی اردکانی
2 139607301426188662 نسبت میان از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه «هربرت مارکوزه»
آزاده شعبانی
عباس منوچهری
3 13960316135346364 واکاوی تحول مفهومی فلسفه سیاسی بر اساس دو مؤلفه حقیقت و قدرت در اندیشه اشتراوس، آرنت و فوکو
محمد اسماعیل نوذری
محمدباقر خرمشاد
4 13970427151930143343 رابطه مدنی و توانمندی: مطالعه تطبیقی «هانا آرنت» و «آمارتیا سن»
عباس منوچهري
عطاءاله کریم زاده
5 13970531153126163983 واکاوی امر سیاسی در فضای مجازی از منظری آرنتی
علي تدين‌راد
سارا نجف‌ پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)