اخبار نشریه

شماره 19، بهار و تابستان 95 به چاپ رسید

1. کهن­ الگوها و اسطوره­ های سیاسی عصر مدرن: بر اساس چهارچوب نظری کارل­گوستاو یونگ، محمدعلی توانا/ فرزاد آذرکمند

2. تبیین روندهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با استفاده از تئوری محرومیت نسبی، سید مهدی میربد/ محمد واعظی‌نژاد

3. مدل چند لایه تحلیل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، سعید نریمان/ رضا عزیزی

4.بازخوانی نظریة برخورد تمدن‌ها بر اساس تحولات خاورمیانه در دو دهة اخیر، اميرمسعود اميرمظاهري/ احمد زارعان

5. بکارگیری نقشه‌های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه‌ای، احمد دوست محمدی/ سید عبدالعظیم موسوی (غبیشی)/ جواد امانی ساریبیگو

6. نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيته انعطاف پذير اولريش بک، حسين مسعودنيا/ رضا محموداوغلي/ محمودرضا رهبر قاضي

7. سیاست چند فرهنگ‌­گرایی در شاهنشاهی­های مقتدر خاور نزدیک باستان: همزیستی تنوع فرهنگي و همبستگی سياسي، مسلم عباسي

8. بررسی جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی در پارادایم­های سه­گانه توسعه (نوسازی، وابستگی، نظام جهانی)، سعید عطار