درباره ما


معرفي دو فصلنامه تخصصي «پژوهش سياست نظري»

اين نشريه از سال 1384 با عنوان «پژوهش علوم سياسي» و از سال 1387 با عنوان تخصصي «پژوهش سياست نظري» مقاله‌هاي علمي ـ پژوهشي را به سردبيري آقاي دكتر عباس منوچهري در حوزه‌ تخصصي علوم سياسي منتشر مي‌كند . 

در حال حاضر آقای دکتر محمد کمالی زاده دستیار علمی سردبیر و آقای سید ابوالفضل موسویان مدیر نشریات علمی-پژوهشی می‌باشند.