مقاله


کد مقاله : 13961221234544101269

عنوان مقاله : تحلیل انتقادي مباني عدالت سياسي «رالز» در نسبت با وضعیت آغازین

نشریه شماره : 25 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 327

فایل های مقاله : 243 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالرسول حسنی‌فر hasanifar@lihu.usb.ac.ir دانشیار دکترا
2 حمزه عالمی چراغعلی hz.alemi@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

جان رالز در کتاب «لیبرالیسم سیاسی»، برداشتی سیاسی از عدالت ارائه می‌کند و معتقد است که این برداشت با مختصاتی که برایش تعریف می‌کند، پایایی لازم برای نظریه عدالت به مثابه انصاف را فراهم می‌کند. برداشت سیاسی رالز از عدالت که گاهی از آن به عنوان «عدالت سیاسی» یاد می‌کند، شرایط موجود در وضعیت آغازینِ کتاب «نظریه¬ای درباره عدالت» را دگرگون می‌کند، تا پایایی عدالت به مثابه انصاف را تضمین کند، ولي اين امر خود مولد برخي تناقض‌هاست. اين مقاله با تحلیلی از عدالت سياسي رالز، سعي دارد نسبت آن را با وضعيت آغازين بررسي کند. نتيجه بررسي نشان مي¬دهد که عدالت سیاسی رالز از مبانی¬ای برخوردار است که وضعیت آغازین را با تناقضاتی مواجه می¬کند، به طوري كه حتي حذف وضعیت آغازین در لیبرالیسم سیاسی، مشکل خاصی را ایجاد نمی¬کند.