مقاله


کد مقاله : 139605101144287285

عنوان مقاله : استثناگرایی، ثبات مبتنی بر سیطره و اسلام‌هراسی در آمریکا

نشریه شماره : 20 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 567

فایل های مقاله : 203 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد دوست محمدي a.doostm@yahoo.com استاد دکترا
2 اسفندیار محمدی mohammadi1414@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

از سال 1620 که گروهی از مهاجران انگلیسی به آمریکا مهاجرت کردند، استثناگرایی مبتنی بر نگرش ملتی خاص، قوم و نژادی برتر، اسراییل عصر حاضر، بهشت روی زمین و... در گفتار و رفتار آمریکاییان و به¬ویژه در لحن و گفتار رؤسای جمهور آمریکا از «جورج واشنگتن» تا «باراک اوباما» وجود داشته است. آمریکایی‌ها به این افسانه اعتقاد دارند که مهاجرتشان از انگلستان، نوع جدیدی از مهاجرت «قوم یهود» به «سرزمین موعود» و برای ساختن قلمرو خدا بوده است؛ تا جایی که به خود حق می‌دهند اگر ملتی با این شیوه و طرز تفکر مخالفت کرد، با آن به جنگ برخیزند. بنابراین ابتدا می‌توان این سؤال را مطرح کرد که منشأ تفکر استثناگرایی از کجاست و سپس اینکه چگونه این تفکر مبنایی برای شکل¬گیری نظریۀ ثبات مبتنی بر سیطره یا ثبات هژمونیک قرار گرفته است و ارتباط آن با رواج اسلام¬هراسی در جامعه آمریکا چیست؟ ازاین¬رو هدف مقاله حاضر، ابتدا نشان¬ دادن منشأ تفکر استثناگرایی آمریکایی و سپس نشان دادن تأثیری است که این تفکر در شکل¬گیری نظریۀ ثبات مبتنی بر تهاجم یا سیطره و طرح و رواج اندیشۀ اسلام¬هراسی در جامعه آمریکا دارد. بنابراین فرض مقالۀ حاضر این است که استثناگرایی امریکایی به دولت¬مردان این کشور، رفتاری تهاجمی و مداخله¬گرایانه داده است و بر این اساس آمریکا نقش هژمونیک خود را ایفا می‌کند. در این راستا دین اسلام به عنوان ایدئولوژی سیطره¬ستیز، مانع چنین رفتاری بوده است. بنابراین اسلام¬ستیزی و اسلام¬هراسی در دستور کار راهبردی آمریکا قرار گرفته است.