مقاله


کد مقاله : 13951225215195415

عنوان مقاله : «نوعصبیت»؛ توسعۀ مفهوم عصبیت ابن‌خلدون با نگاه به روند شکل¬گیری گروه داعش

نشریه شماره : 24 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 442

فایل های مقاله : 269 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد مهربان دافساری a_mehraban@sbu.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 منصور میراحمدی m_mirahmadi@sbu.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

همبستگی و انسجام درونی شبکه‌های سلفی- جهادی از پاره¬ای جهات شبیه به همبستگی خونی و خاندانی در جوامع قبیله‌ای است. این امر هر چند معادل عینی پیوند خونی و خاندانی در زندگی قبیله¬ای نیست، از برخی جهات یادآور مفهوم «عصبیت» ابن¬خلدون است. به همین دلیل با وجود برخی شباهت¬ها نمی‌توان این مفهوم را برای تحلیل شکل¬گیری گروه تروریستی داعش و شبکه‌های مرتبط با آن که از تنوع نژادی و زبانی قابل ملاحظه¬ای برخوردارند، به کار بست. علاوه بر این شماری دیگر از ویژگی¬های این گروه از جمله استفاده آن از رسانه¬های اجتماعی و ساختار شبکه¬ای آن‌ مختص جوامع جدید است و به نظر می‌رسد مفهوم قدیم «عصبیت» قادر به تبیین همه ابعاد آن نیست. پژوهش حاضر با تجزیه مؤلفه¬های عصبیت یعنی پیوند خونی، مذهب و اقتدار و بررسی تحول و پویایی آنها در جریان شکل¬گیری و همبستگی گروهیِ داعش، امکانات ارائه تحلیلی نوخلدونی در این زمینه را بررسی می¬کند.