مقاله


کد مقاله : 139412101148241303

عنوان مقاله : تأثیر جهانی‌شدن بر حقوق شهروندی در ایران

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 799

فایل های مقاله : 276 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 فیروز جعفری firooz.j@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، توجه خاصي به حقوق شهروندي می¬کند، به طوري که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حق نمي‌داند و دولت را نیز موظف به رعايت حقوق همه شهروندان مي‌کند. از سوی دیگر، جهاني¬شدن، یا جهانی¬سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی ملت¬ها تأثیرگذار بوده است. یکی از قلمروهای تأثیرپذیری از جهانی-شدن، حقوق شهروندی است. استدلال مقاله حاضر این است که جهانی¬شدن با «حقوق مردمی - مشارکتی» در ایران نسبت تضعيف¬کننده داشته است، ولی با حقوق سیاسی و اجتماعی در عین حال نسبت تقویت¬کننده و تضعیف¬کننده داشته است.