مقاله


کد مقاله : 139412101046401287

عنوان مقاله : امکان‌سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفۀ سیاسی فارابی

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1393

مشاهده شده : 583

فایل های مقاله : 215 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منصور میراحمدی mirahmadi_mansoor@yahoo.com استاد دکترا
2 میثم قهرمان Meisam.ghahreman@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

تاکنون مطالعات گوناگونی دربارۀ فلسفۀ سیاسی «فارابی» صورت گرفته است، اما یکی از رهیافت¬هایی که می¬تواند چشم¬انداز تازه¬ای را برای فهم فلسفۀ سیاسی فارابی بازنماید، تحلیل پارادایمی است. در این نوشتار، به امکان¬سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفۀ سیاسی فارابی خواهیم پرداخت. به عبارت دیگر، بررسی خواهیم کرد که آیا با استخراج مبانی و پیش¬فرض¬های پنج¬گانۀ فلسفۀ سیاسی فارابی می¬توان تحلیل پارادایمی از آن ارائه نمود؟ فرضیۀ نوشتار حاضر بدین قرار است که با استخراج چنین مبانی و پیش¬فرض¬هایی می¬توان تحلیلی پارادایمی از فلسفۀ سیاسی فارابی ارائه کرد؛ تحلیلی که در آن، علاوه¬ بر تفکیک مبانی هستی¬شناسی، معرفت¬شناسی، انسان¬شناسی، اجتماع¬شناسی و فرجام-شناسی، می¬توان خط سیر منطقی و پیوستگی معناداری میان این مبانی برقرار کرد.