مقاله


کد مقاله : 139412101034121281

عنوان مقاله : تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی

نشریه شماره : 14 فصل پاییز - زمستان 1392

مشاهده شده : 889

فایل های مقاله : 212 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سيد صادق حقيقت ss_haghighat@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

تاریخ عقاید که به تبیین و تحول ایده¬ها در طول تاریخ می¬پردازد، می¬تواند قرین و یا جزء تاریخ فکری تلقی شود. تفاوت «کوئنتین اسکینر» و «لاوجوی» در این است که اسکینر به ایده اصالت نمی¬دهد و برعکس، ایده¬ها را در دل شرایط تاریخی و اجتماعی ملاحظه می¬کند. این دو حوزۀ تحقیقاتی، هر چند در اصل به رشتۀ تاریخ تعلق دارند، در فهم اندیشۀ سیاسی نیز کاربرد پیدا کرده¬اند. در این بین، مکتب کمبریج - و به¬ویژه اسکینر- توانسته¬اند مرز میان فلسفۀ تحلیلی و قاره¬ای را بردارند و از این طریق، بین زمینه¬گرایی و متن¬گرایی پل بزنند. راه-حلی که ایشان ارائه کرده¬اند، راه¬حل سوم و بینابینی است که می¬توان از آن به همروی زمینه¬گرایی و متن¬گرایی تعبیر نمود. به نظر می¬رسد مطالعات سیاسی (اسلامی و ایرانی) علاوه بر نیاز به ملاحظۀ زمینه¬ها، می¬تواند با بهره بردن از مزایای این راه بینابینی، از کاستی‌های هر یک از دو روش فوق رها شود.