مقاله


کد مقاله : 139412091155331258

عنوان مقاله : تحليل جامعه‌شناسي سياسي از چشم‏انداز گفتماني: منطق و برآيندهاي معرفت‌شناختي

نشریه شماره : 13 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 843

فایل های مقاله : 350 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علي حسن‌پور A.hassanpour.a65@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علي‌اشرف نظري Aashraf@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در سال‌هاي اخير در اثر تحولاتي مانند جهانی شدن، گسترش ارتباطات، شکل¬گيري جنبش¬هاي جديد اجتماعي، مفاهيم کلاسيک جامعه¬شناسي سياسي مانند دولت، ايدئولوژي، قدرت، گروه‌ها و نظام اجتماعي، طبقه و... تحولات عميقي یافته¬اند؛ به گونه¬اي که به نظر مي‏رسد نظريه‌هاي مارکسيستي، نظرات اثبات¬گرايي و رفتارگرايي، تحليل وبري از جامعه و دولت، نخبه‏گرايي، کارکردگرايي، پلوراليسم وکورپوراتيسـم براي تحليـل جامعۀ امروز ناتوان و ضعيف به نظر مي¬رسد. در سال¬هاي اخير، نظریۀ گفتمان توانسته است بين عناصري مانند قدرت، ايدئولوژي و فرهنگ ارتباط برقرار کند و در حوزه‌هاي مختلف علوم انساني به¬ويژه علوم سياسي، کاربرد وسيعي پيدا کند. در اين پژوهش تلاش شده پس از فهم نظريۀ گفتمان، ماهيت دولت، مبناي شکل¬گيري گروه‌هاي اجتماعي، قدرت، فرهنگ، «جنبش¬هاي اجتماعي جديد» و نحوۀ منازعۀ گفتمان¬ها در عرصۀ جامعه براي تبديل شدن به گفتمان هژمون، نقش سوژه در مبارزات سياسي و «جايگاه دولت» از منظر جامعه¬شناسي سياسي تحليل و بررسی شود. از جمله مهم¬ترین نتايج پژوهش حاضر مي¬توان به اهميت يافتن فرهنگ به عنوان عرصۀ منازعه و مواجهه، توجه به «بازنمودها» و وانموده‌ها، تکثر نگرش‏ها و منافع، تفکيک¬زدايي از حوزه‌هاي مختلف جامعه و کشيده شدن منازعۀ قدرت به سطح جامعه و عرصۀ «خيابان» و... اشاره کرد.