مقاله


کد مقاله : 139412021443351145

عنوان مقاله : حکومت‌مندی در تاریخ فلسفه سیاسی

نشریه شماره : 9 فصل زمستان 1389

مشاهده شده : 597

فایل های مقاله : 209 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 روح الله اسلامی Hafez.eslami@gmail.com استادیار دکترا
2 فاطمه ذوالفقاریان F_zolfagharian@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این مقاله با مبنا قرار دادن فناوري، یعنی عرصه اندیشه عملی و توانایی ناخودآگاهی، بدیهی و حضوری انسان سعی می¬کند، سه گونه از حکومت‌مندی در سیر فلسفه سیاسی را ترسیم كند. حکومت¬مندی تنظیم رفتار جمعی انسان‌ها به شیوه مطلوب در امر سیاسی و کاهش احتمال مخاطرات آن و افزایش احتمال سود، لذت و شادی است. بر این اساس سه نوع آرمانی پدیدار آگاهی سیاسی یعنی متافیزیک، فیزیک و اطلاعات سه عصر را شکل می¬دهند. این مقاله سیر اندیشه¬ای و عملی به صورت وجه منفی و مثبت سیاست را بررسی کرده و با عرضه بحران‌ها و گذرها نظريه شانس را معرفی می¬کند. اینکه انواع گوناگون حکومت¬مندی کدام‌اند؟ آیا هیچ قانون خاصی در حکومت¬مندی¬ها به لحاظ تاریخ فلسفه سیاسی وجود دارد؟ تبلور حکومت¬مندی در سه عصر آگاهی بشر به چه نحوی است؟ سؤال‌هایی هستند که در این مقاله بررسی می‌شوند، تا حکومت¬مندی از سازة منفی در عصر اطلاعات به تمام حوزة اندیشه سیاسی بسط پیدا کند و در قالب یک نظريه بی‌طرفانه خود را نمایان سازد.