• صفحه اصلی
  • سیاست اخلاقی از نظریه تا عمل: درباره امکان تأسیس سیاست اخلاقی با تکیه بر فلسفه «لویناس» و تجربه «مصدّق»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981030214854 بازدید : 1478 صفحه: 1 - 34

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط