• صفحه اصلی
  • گذار از فرد کنشگر به شهروندی عاملیتی تمهیدی برای نارسایی مبانی انسانی¬شناسی رهیافت قابلیت «آمارتیا سن »

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13950631741453399 بازدید : 1603 صفحه: 251 - 274

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط